Дитячий стоматолог хірург в Київі

Дитячий стоматолог хірург проводить операції в порожнині рота. Найчастіше — це видалення молочних зубів і пластика слизової оболонки рота (підрізання вуздечки язика або верхньої губи). Всі хірургічні операції в нашій клініці проводяться під місцевою анестезією. Ми використовуємо тільки якісні дитячі анестетики, безпечні для зростаючого організму. Видалення молочного зуба Іноді батьки сприймають видалення молочного зуба, як метод лікування карієсу. Немає зуба

Читать полностью

Профилактика стоматологических болезней у детей

Зуб питается как изнутри — от кровеносных сосудов в пульпе, так и из слюны. Это значит, что растворенные минералы (фтор, кальций, фосфор) в слюне заполняют поры в эмали зубов, восстанавливая ее и укрепляя. Во рту живет огромное количество бактерий. Они питаются углеводами и вырабатывают кислоту. Эта кислота размягчает эмаль, выводит из нее кальций и фтор. На эмали появляются белые пятна

Читать полностью

Профілактика карієсу і пародонтиту у дітей

Зуб живиться як зсередини — від кровоносних судин в пульпі, так і з слини. Це означає, що розчинені мінерали (фтор, кальцій, фосфор) в слині заповнюють пори в емалі зубів, відновлюючи її і зміцнюючи. У роті живе величезна кількість бактерій. Вони харчуються вуглеводами і виробляють кислоту. Ця кислота розм’якшує емаль, виводить з неї кальцій і фтор. На емалі з’являються білі плями

Читать полностью

Детский стоматолог терапевт в киеве

Детский стоматолог терапевт — это стоматолог, который лечит кариес молочных зубов и его осложнения, заболевания слизистой оболочки рта у детей. Должен обладать не только высочайшими навыками лечения, но и уметь найти индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту.  Детский стоматолог должен знать особенности строения зубов у детей, применять специальные методики лечения, ведь его ошибка может привести не только к утрате молочного

Читать полностью

Дитячий стоматолог терапевт в киеве

Дитячий стоматолог терапевт — це стоматолог, який лікує карієс молочних зубів і його ускладнення, захворювання слизової оболонки рота у дітей. Повинен володіти не тільки високими навичками лікування, але і вміти знайти індивідуальний підхід до кожного маленького пацієнта. Дитячий стоматолог повинен знати особливості будови зубів у дітей, застосовувати спеціальні методики лікування, адже його помилка може призвести не тільки до втрати молочного

Читать полностью